ZONDAG 18 AUGUSTUS • FLANDERS EXPO

ALGEMENE VOORWAARDEN

Goede afspraken maken goede vrienden. Door de aankoop van een festivalticket bevestig je uitdrukkelijk dat je als bezoeker aan ons festivalreglement bent gebonden. Iedere inbreuk hierop kan en zal gesanctioneerd worden. 

 1. Koop tickets enkel via www.vegansummerfest.be of aan de kassa op het festival.
 2. Tickets moeten aan de ingang van het festival ingeruild worden voor een toegangsbandje. Enkel met dit bandje krijg je toegang tot Vegan Summer Fest.
 3. Verlies of diefstal van een ticket valt onder de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen recht op terugbetaling.
 4. In geval van vervalsing van of fraude met tickets of drankjetons wordt de politie gecontacteerd.
 5. Tickets mogen niet voor commerciële of promotionele doeleinden gebruikt worden zonder expliciete toestemming van BE Vegan. 
 6. Vegan Summer Fest is een festival waar iedereen welkom is. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd door de organisatie. Wij verwerpen elke vorm van fysiek of verbaal geweld, pesterijen en respectloos gedrag. We vragen iedereen om zich respectvol te gedragen.
 7. Door het betreden van het festivalterrein stem je in met alle preventieve en veiligheidsmaatregelen die de organisatie of security nodig acht, inclusief controle van tassen. 
 8. Volgende voorwerpen zijn niet toegelaten: scherpe voorwerpen, wapens, drank, drugs.
 9. Er kunnen audio-, video- en foto-opnamen gemaakt worden tijdens het evenement, de kans bestaat dus dat je gefilmd of gefotografeerd wordt.
 10. De organisatie en haar crew kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal van eender welk voorwerp, noch kan ze aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen.
 11. Het is verboden de infrastructuur te beklimmen of zones die niet toegankelijk zijn voor de bezoekers te betreden.
 12. Het is strikt verboden om zaken te verkopen, promotioneel materiaal te verdelen of muziek af te spelen zonder schriftelijke toestemming van de organisator BE Vegan.
 13. Het is niet toegelaten om gadgets, samples of gelijk welke andere producten uit te delen aan de ingang van / in de buurt van / op het festivalterrein tenzij daar op voorhand schriftelijke afspraken rond zijn gemaakt.
 14. Flyeren op, rond en in de buurt van het festival is verboden tenzij daar op voorhand schriftelijke afspraken rond zijn gemaakt.
 15. Honden en andere niet-menselijke dieren worden niet toegelaten in Flanders Expo (binnen noch buiten). De enige uitzondering hierop zijn assistentiehonden.

Deze lijst kan op elk moment gewijzigd of aangevuld worden. Het niet-naleven van deze algemene voorwaarden kan leiden tot het verplicht verlaten van het festival en de terreinen van Flanders Expo. In geval van diefstal wordt de politie verwittigd.

Sinds 2015 brengt Vegan Summer Fest jaarlijks duizenden mensen samen met heerlijk eten, inspirerende lezingen en wereldverbeterend enthousiasme. Een vegan wereld is nergens zo tastbaar en dichtbij!

Een evenement van BE Vegan, de Belgische veganismevereniging