Privacyverklaring

BE Vegan vzw respecteert jouw privacy en doet er alles aan om jouw gegevens te beschermen, volgens de regelgeving. Wij vinden het belangrijk dat we jouw data op een gepaste manier te bewaren en te gebruiken. In deze privacyverklaring kan je lezen hoe BE Vegan vzw omgaat met persoonsgegevens.

1. Over ons

BE Vegan vzw

Adres:

Sint-Pietersaalststraat 87

9000 Gent

België

E-mail: info@bevegan.be

Website BE Vegan vzw: www.bevegan.be

Rekeningnummer. IBAN BE 33 7390 1167 3646

BTW-nummer: BE 0639.727.569

2. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Bij BE Vegan streven we ernaar om vegan de norm te maken in België. We verzamelen, bewaren en verwerken persoonsgegevens enerzijds om onze doelgroepen en hun interesses beter te begrijpen en anderzijds om een betere dienstverlening te voorzien, onze doelen te realiseren en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Het is voor ons als sociaal-culturele organisatie belangrijk om kennis te hebben over onze doelgroepen en te verzekeren dat we ons beoogde publiek aanspreken en engageren. Enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om onze doelen na te streven worden opgeslagen.

We verzamelen deze informatie voor volgende doeleinden:

 • om je te informeren over nieuws en de thema’s waarvoor BE Vegan zich elke dag actief inzet
 • om je in te schrijven als vrijwilliger en in deze context te kunnen contacteren
 • om je een lidmaatschap te bezorgen of donaties mogelijk te maken
 • om een aankoop in onze webshop mogelijk te maken
 • om administratie te verzorgen
 • om contractuele overeenkomsten aan te gaan
 • om in orde te zijn met wettelijke verplichtingen
 • om onze doelgroepen te leren kennen en voor onderzoeksdoeleinden
 • om informatie- of contactaanvragen te behandelen

3. Welke informatie verzamelen we?

Naar gelang de relatie met jou als informatiezoekende, vrijwilliger, donateur, webshop-/ klant of medewerker verwerken wij volgende persoonsgegevens die je zelf doorgeeft aan BE Vegan:

 • voornaam
 • naam
 • geboortedatum
 • taal
 • geslacht
 • adres
 • e-mail adres
 • telefoonnummer
 • gegevens over je levensstijl (in het kader van veganisme of eetgewoontes)
 • financiële gegevens zoals bankrekeningnummer of andere data in het kader van facturatie en administratie

3.1 Vrijwilliger

Je kan je bij BE Vegan online aanmelden als vrijwilliger via e-mail of een contactformulier op onze website. Als je je aanmeldt als vrijwilliger vragen we je volledige naam, geboortedatum, beroep, de taken waarmee je ons zou willen helpen, taal, adres, e-mail adres en telefoonnummer, zodat we jou kunnen contacteren met vrijwilligerswerk op maat. Bij inschrijving als vrijwilliger geef je ook je akkoord om de vrijwilligersnieuwsbrief te ontvangen. Hetzelfde geldt voor de toetreding tot de Algemene Vergadering.

3.2 Communicatie

E-mail

Als je ons contacteert via mail of andere berichten naar ons stuurt, kunnen we deze berichten bewaren om jou verder te kunnen helpen met je contact- of aanvraag. Soms vragen we naar extra persoonsgegevens omdat deze in een specifieke context relevant kunnen zijn.

Nieuwsbrieven

Als je je inschrijft voor een nieuwsbrief dan vragen wij standaard jouw volledige naam en e-mail adres. Het is ten allen tijde mogelijk om aan te duiden dat je in de toekomst geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, door te klikken op de ‘uitschrijflink’ onderaan de elektronische nieuwsbrieven.

Events

Bij inschrijving voor een event van BE Vegan (infosessie, festival, filmavond…) verzamelen we jouw volledige naam, e-mail adres, telefoonnummer en optioneel nog extra data om een globaal beeld te hebben van de demografische gegevens van onze deelnemers en dus de bereikte doelgroepen tijdens deze events. Indien het gaat om een betalend event, vragen we ook financiële gegevens om de aankoop van een toegangskaart mogelijk te maken. Je kan zelf aangeven of je wel of niet op de hoogte wil worden gehouden van onze events via inschrijving op onze nieuwsbrief.

3.3 Donateur

Je kan een gift doen via een SEPA formulier of via online donatie. Voor beide acties vragen we bovenstaande persoonsgegevens (punt 3.) om jouw gift te kunnen verwerken.

Ook als je een bankoverschrijving doet verwerken we de gegevens die we ontvangen via de bank.

3.4 Klant op de webshop

Als je iets koopt in onze webshop, verzamelen we jouw persoonsgegevens en contactgegevens voor de verwerking van de aankoop, facturatie en levering.

3.5 Automatisch verzamelde data

Bij het gebruik van informatieverwerkende systemen zoals bij betaling of gebruik van de toepassingen op de website van BE Vegan worden, afhankelijk van de activiteit die je verricht, mogelijks volgende gegevens verzameld:

IP-adres,

gebruikersnaam of authenticatiegegevens,

demografische gegevens

Bij het bezoek aan de website en andere kanalen van BE Vegan worden gegevens geregistreerd met behulp van cookies. Dit met als doel de bezoekers beter te leren kennen op basis van hun gebruik van onze website via tools zoals Google Analytics, of bijvoorbeeld om gegevens te onthouden zodat je blijft ingelogd. Voor meer informatie over hoe BE Vegan met cookies omgaat, kan je onze Cookie Policy raadplegen.

4. Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We streven er bij BE Vegan naar om jouw persoonsgegevens en privacy te beschermen. We zorgen er dan ook voor dat de nodige maatregelen worden genomen om dit te bewaken en vermijden ongeoorloofde toegang tot deze informatie. De medewerkers van BE Vegan hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die ze werkelijk nodig hebben om hun werk uit te voeren. Jouw data wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving die enkel toegankelijk is met een persoonlijk paswoord van de verantwoordelijke medewerkers.

5. Wat is de rechtsbasis van de verwerking van mijn gegevens?

De gegevens die wij van jou verzamelen, verwerken wij steeds in regel met de wetgeving (artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Je hebt steeds het recht om je eigen persoonsgegevens in te kijken (AVG art. 15) en te laten aanpassen indien deze incorrect of onvolledig zijn (AVG art.16) of ze te laten beperken of verwijderen (AVG art. 17-22). Bij vragen over het privacybeleid kan je steeds contact opnemen via info@bevegan.be of per post aan BE Vegan vzw – Sint-Pietersaalststraat 87, 9000 Gent, België. Meer info kan je vinden via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be Daarnaast kan je terecht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be) voor de opstart van een klachtenprocedure.

Wetgeving: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679