BE Vegan zoekt kandidaten voor de Raad van Bestuur (onbezoldigde functie)

BE Vegan is op zoek naar twee bestuurders die hun expertise en vaardigheden op vrijwillige basis ter beschikking willen stellen voor het goede doel. Concreet zoeken we een bestuurder met relevante kennis en ervaring in financieel en economisch beleid van een organisatie en een bestuurder die onze horecastrategie kan helpen uitstippelen.

BE Vegan is een jonge, groeiende non-profitorganisatie die zich inzet voor het veganizen van de maatschappij. Dit doen we door zoveel mogelijk mensen te inspireren, te motiveren en te ondersteunen om bij te dragen aan een dier-, mens- en milieuvriendelijke samenleving. Tegelijkertijd beïnvloeden we ook het aanbod om de keuze voor plantaardige alternatieven zo gemakkelijk mogelijk te maken. 

BE Vegan is sinds 2021 erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Regering onder het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Kennis van het decreet en ervaring met sociaal-cultureel beleidswerk is een sterk pluspunt.

Het team bestaat momenteel uit 5 werknemers (samen 3,6 VTE) die daarbij kunnen rekenen op de hulp van ruim 150 actieve vrijwilligers. De Raad van Bestuur bestaat uit drie sterk gedreven bestuurders die sinds de beginjaren actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van BE Vegan. In het kader van de groei van BE Vegan zijn we op zoek naar bijkomende bestuurders die de missie van BE Vegan onderschrijven en met hun netwerk en/of relevante expertise complementair zijn aan de huidige raad.

Welk engagement verwachten we?

  • – Het bestuur bewaakt de visie, beleid en strategische keuzes van BE Vegan. De Raad van Bestuur komt daarvoor 4 à 5 maal per jaar bijeen op het kantoor in Gent. De vergaderingen gaan meestal door op een weekavond.
  • – De functie is onbezoldigd maar parkeer- en verplaatsingskosten voor vergaderingen kunnen vergoed worden.
  • – Tussentijds ben je bereid om naast de wettelijke bestuurstaken 4 à 6 uur per maand vrij te maken om vragen te beantwoorden en/of feedback te geven op inhoudelijke vragen die aansluiten bij jouw expertise. Je treedt hierbij op als klankbord voor de medewerkers.
  • – Bestuurders worden benoemd met een mandaat van drie jaar dat onbeperkt verlengd kan worden. Je bent met andere woorden bereid om je gedurende minstens drie jaar te engageren.

Specifiek zijn we op zoek naar volgende profielen:

Bestuurder met financiële en economische expertise:

  • – Je staat de coördinator bij in het opmaken en het opvolgen van de jaarlijkse begroting en de meerjarenbegroting en controle van de jaarrekening.
  • – Je denkt strategisch na over het uitwerken van een duurzaam financieel beleid en diversifiëring van de middelen

Bestuurder met strategisch inzicht in de horeca:

  • – Je hebt zin om strategisch na te denken over de verdere uitwerking van ons horecabeleid
  • – Je kan relevante ervaring voorleggen op het vlak van horeca

Voel je je aangesproken voor een van bovenstaande functies? Dan leren we jou graag beter kennen. Dit kan door een mail met motivatiebrief en CV te sturen naar Bram Bruyland, voorzitter van de Raad van Bestuur, vacature@bevegan.be. Indien je aan het gezochte profiel voldoet, organiseren we een wederzijdse kennismaking met het bestuur.