Algemene Voorwaarden Belgian Vegan Awards

Stemprocedure

Tijdens de eerste ronde van de Belgian Vegan Awards kan iedereen suggesties indienen voor de verschillende categorieën. Het team van de Belgian Vegan Awards bekijkt alle suggesties, doet research en beoordeelt wie in aanmerking komt voor een nominatie. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met het aantal stemmen als hun bijdrage aan de vooruitgang van veganisme in België, pioniersrol, innovatie en kwaliteit van het aanbod. Hierna worden de genomineerden bekendgemaakt. Tijdens de finaleronde kan iedereen stemmen op hun favoriete genomineerden.

Algemene Voorwaarden

  1. Tijdens elke ronde kan slechts 1 x gestemd worden door één persoon. Meerdere stemmen worden gediskwalificeerd.
  2. De genomineerden voor de Belgian Vegan Awards mogen geen betaalde advertenties lanceren om op te roepen om te stemmen.
  3. De genomineerden voor de Belgian Vegan Awards mogen geen giveaways, kortingen of andere voordelen koppelen aan een stem.
  4. Genomineerden die reeds 3 jaar na elkaar een award gewonnen hebben, kunnen in dit jaar geen finalist worden. Het jaar nadien wel.