Waarom veganisme?

Dierenrechten

De hoofdreden voor veganisme is de bekommernis om dierenrechten en dierenwelzijn. Vegans erkennen dat alle levende wezens zelfbeschikkingsrecht hebben en niet onnodig hoeven te lijden voor ons plezier en genot. Het is in onze huidige maatschappij mogelijk dierlijke producten te vervangen door alternatieven zonder dat we daarbij aan levensstandaard moeten inboeten. Meer info vind je hier.

Ecologie/klimaat/milieu

Wat ecologie en duurzaamheid betreft biedt een vegan dieet ontegensprekelijk grote voordelen. Op de huidige schaal is veehouderij en vlees- en zuivelproductie onhoudbaar voor onze planeet. Niet alleen wordt 70% van de landbouwgrond en 30% van het totale aardoppervlak voor vee gebruikt, de veestapel is ook nog eens verantwoordelijk voor 18% van de totale CO2-uitstoot. Dat is meer dan bijvoorbeeld de transportsector. Daarnaast vervuilt de vee-industrie haar omgeving met nitraat en antibiotica die in waterlopen terechtkomen, is ze een van de voornaamste drijfveren voor ontbossing en is ze een enorm grote waterverbruiker. Zo is er voor 1 kg rundvlees 16.000 liter water nodig, bijna evenveel als twee maanden douchen.

Wereldvoedselvoorziening

Het is veel efficiënter om landbouwgrond te gebruiken voor de productie van gewassen voor menselijke in plaats van dierlijke consumptie.  Voor 1 kg rundvlees heb je zo’n 8 kg granen nodig, terwijl je die 8 kg ook rechtstreeks kan gebruiken om mensen te voeden.

Gezondheid

Een vegan voedingspatroon kan op bepaalde vlakken ook grote gezondheidsvoordelen bieden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vegans met een gevarieerd dieet minder kans hebben op onder andere hart- en vaatziekten en bepaalde kankers dan vleeseters. Voor meer informatie over wat een gevarieerd vegan voedingspatroon inhoudt, zie hier.

fogrunner_elien_janssen-klein-formaat

Waarom veganisme verkiezen boven vegetarisme

Hoewel vegetarisme streeft naar minder dierenleed zien vegetariërs vaak over het hoofd dat de eier- en zuivelindustrie ook dierenleed veroorzaakt. Omdat ze niet kunnen gebruikt worden voor de productie van leghennen en vleeskippen worden jaarlijks miljoenen hanenkuikens vergast of vermorzeld. Een gelijkaardig beeld zien we in de zuivelindustrie waar mannelijke kalfjes geen nut hebben voor de productie van melk en op heel jonge leeftijd naar het slachthuis worden afgevoerd.

Ondanks de hechte natuurlijke band tussen een koe en haar kalf worden kalfjes vaak binnen enkele minuten na de geboorte gescheiden van hun moeder en alleen in een kalverbox gestopt. Daarenboven worden koeien die voor de zuivelproductie worden ingezet gewoon afgemaakt wanneer ze stoppen met melk te produceren.

weanimals-veganisme-pasgeboren-kalf weanimals-veganisme

Foto: We Animals – zuivelboerderij

Ethisch verantwoord en biologisch vlees

Het is verleidelijk te geloven dat het vlees dat we eten ethisch verantwoord is en dat de dieren die voor ons voedsel worden gebruikt een goed leven hebben gehad en een pijnloze dood zijn gestorven. Jammer genoeg gaat achter de de termen “biologisch,” “scharrel,” en “vrije uitloop” heel veel leed schuil, van een mooi leven is zo goed als nooit sprake. Zelfs al was dit toch het geval dan nog eindigt het voor allen in letterlijke doodsangsten bij de slacht.

Het goede nieuws

Het goede nieuws is dat jij wel degelijk iets kan veranderen. Elke dag kan je kiezen voor vegan i.p.v. dierlijke producten. Elke dag kan je een hoop dierenleed besparen. Elke dag kan je levens redden.
Elke dag wordt het eenvoudiger om vegan te leven en dit proces wordt versneld door het feit dat steeds meer mensen de voordelen van veganisme ontdekken en ze ook de switch maken.

Zoals de Vegan Society het stelt:

“It’s time to ask ourselves: if it is now possible to live a life that involves delicious food and drink, delivers better health, leaves a smaller carbon footprint and avoids killing other creatures – then why don’t we?”

Bronnen:

FAO rapport: Livestock’s Long Shadow

Tao Huang, Bin Yang, Jusheng Zheng, Guipu Li, Mark L. Wahlqvist & Duo Li, Cardiovascular Disease Mortality and Cancer Incidence in Vegetarians: A Meta-Analysis and Systematic Review,  Ann Nutr Metab 60 (2012), p. 233–240:  http://www.karger.com/Article/Pdf/337301